تماس با ما

تماس با ما

 

 

آدرس فروشگاه مرکزی: تبریز – خیابان امام نرسیده به چهارراه شهناز پاساژ گلستان فروشگاه دهقان

آدرس فروشگاه شعبه 2: تبریز خیابان امام نرسیده به چهارراه شهناز روبروی ایستگاه BRT فروشگاه بهنام

تلفن های تماس 04135557353 – 04135538998 – 04135532161

اینستاگرام: https://www.instagram.com/dehgankala

تلگرام: https://t.me/BehnamDH

آدرس پست الکترونیکی: info@dehgankala.com